Vedlikehold

Vedlikehold

vedlikehold-Ok-hage

Sommervedlikehold

Vi har ansvar for 40-50 grøntanlegg gjennom hele sesongen, hvilket innebærer at vi tar oss av hagestellet gjennom sommersesongen. Typiske oppgaver som inngår er beskjæring, kalking, gjødsling, plenklipping og luking.

Vi utfører også typiske vaktmesteroppdrag, og har noen faste oppdrag på utvalgte bygninger.

vintervedlikehold

Vintervedlikehold

Er det glatt i oppkjørselen eller på parkeringsplassen? Ring oss! Vi strør! Kommer du ikke frem til døren? Er bilen, huset eller garasjen innesnødd? Ligger det tett med snø på parkeringsplassen? Vi rydder snø med både traktor, håndfres og snøskuffe, for både privatpersoner og bedrifter.

Gratis befaring!